MAKING A SPEECH

Read : 13356 times
(3 votes, average 3.00 out of 5)

While typing Erap's speech to be delivered in joint commnunique,

Erap's secretary paused awhile and asked Erap.

Secretary: Sir, dalawa nga ba ang -o- sa unahan ng cooperation?

Erap: Dagdagan mo pa nang isa para sigurado.