STUCK

Read : 15680 times
(6 votes, average 4.33 out of 5)

Humahangos ang aid ni Erap dahil

huli na ito sa meeting.

Aide: Sir, pasensya na kayo.

Nag-brownout kasi habang papunta ako

rito at na-stuck ako sa ESCALATOR nang

dalawang oras.

Erap: Ibig mong sabihin, dalawang

oras kang nakatayo roon habang

naghihintay ka ng koryente?

Aide: ganon na nga po.

Erap: Bobo! Tanga! Estupido!

Hunghang! bakit hindi ka man lang

umupo.