Anak - Inay - Nanay

Read : 14336 times
Print
PDF
(19 votes, average 4.16 out of 5)

Anak: Inay, ang galing ng titser ko.

Inay: Bakit naman?

Anak: Tinuruan kami ng kagandahang asal.

Nanay: Eh di marunong ka nang gumalang at magpo at opo?

Anak: Natural! Tanga ka ba?