Yun lang pala eh!

(6 votes, average 4.33 out of 5)

Yun lang pala eh!

Read more...

keep off grass

(7 votes, average 3.71 out of 5)

Wawa naman ang grass...'san kaya ang grasssssss!!!!

Read more...

you always pay

(6 votes, average 2.50 out of 5)

Huh, lahat may bayad?

Read more...

stepping stone

(8 votes, average 4.50 out of 5)

Pwede nga rin palang maging stepping stone and step-in!

Read more...

Now I know...

(2 votes, average 3.00 out of 5)

Now I know...

Read more...