Eksena sa airport

Read : 4081 times
(52 votes, average 3.44 out of 5)

Isang araw, bago umalis ang eroplano, pinalabas ng pulis si Manny at ikinulong siya.

Manny: Nakakainis! Binati ko lang ang kaibigan kong si Jack tapos nakulong pa ako??

Kinabukasan, binisita siya ng kaibigan niyang si Miguel sa kanyang kulungan at nagkita sila ni Manny.

Miguel: Bakit ka nakulong Manny?

Manny: Binati ko lang kasi ang kaibigan kong si Jack

Miguel: Paano mo ba siya binati?

Manny: Binati ko siya ng "HI JACK!!!!"