Lasa ng langit

Read : 4397 times
(19 votes, average 4.00 out of 5)

Isang araw, tinanong ni Juan ang Ama kung pwedeng makatikim ng lasa ng langit.

Ama:  Ito ang limang daang piso, dalhin mo sa club at ibigay mo sa dancer.  Sabihin mo, gusto mong matikman ang langit.

Dali daling tumakbo si Juan sa club.  Sa labas ng club at naabutan siya ng kanyang lola.

Lola:  Ano ang ginagawa mo dito Juan.

Juan:  Binigyan po ako ni itay ng pera para makatikim ng lasa ng langit.

Lola:  Ganoon ba, aba maigi pa ay ibigay mo sa akin ang pera at sumama ka sa akin.

Paguwi ni Juan, tinanong siya ng ama kung nakatikim na siya ng lasa ng langit.

Juan:  Opo, pinatikim po ni lola.

Ama:  Tarantado kang bata ka, bakit kinana mo ang nanay ko.

Juan:  Eh bakit po kayo, kinakana nyo ang nanay ko.

Ngek!