KATITING KATITING!!

Read : 3991 times
(36 votes, average 3.61 out of 5)

May isang manong na magtitinda ng ice cream. Habang naglalako siya ng ice cream pinapakalansing niya nag bell niya. Katiting! katiting!

May batang bumili sa kanya ng ice cream.

Bata: PAbili nga po ng ice cream.

Manong: Anong flavor utoy?

Bata: Mixed po cheese at mango.

Manong: Ten peso totoy ice cream.

Nagbayad ang bata.

Bata: Bakit po kakaunti itong ice cream?

ipinakalansing ni Manong ang kanyang bell katiting katiting.

May isa pang bata ang bumili sa kanya ng ice cream at ganoon din ang nangyari. katiting katiting.

Nagsumbong ang mga bata sa Pari sa simbahan dahil sa panlalamang ni manong.

Isang araw bumili ang pari ng ice cream kay Manong.

Pari: Pabili nga po ng ice cream.

Manong:Ten peso po ice cream pader.

Pari: OK. Bakit kakaunti ito?

MAnong: KAtiting! katiting!

Pari: Patugtugin ang kampana ng simbahan. Anong katiting! katiting!

hahahahahahaha.