Utot!

Read : 4445 times
(34 votes, average 4.24 out of 5)

Umutot ang Amerikano... Amerikano: excuse me!

Umutot ang British....British: Pardon me

Umutot ang Canadian.... Canadian: sorry

Umutot ang Pilipino.... Pilipino: NOT ME