At school

Read : 21782 times
(11 votes, average 4.09 out of 5)

TITSER: Ano ang PAST TENSE sa LABA?

BOY#1: Naglaba mam!

TITSER: Tama! Ano ang PRESENT TENSE?

BOY#2: Naglalaba!

TITSER: Tama! Ano naman ang FUTURE TENSE?

BOY#3: MAGSASAMPAY mam!