Tanong ni Pedro

Read : 3281 times
(6 votes, average 4.33 out of 5)

Pedro:Nay bakit takot ibon sa tao?

Nanay:Baka kainin eh.

Pedro:Nay di pa luto eh.