Padamihan ng Palakpak

Read : 3610 times
(21 votes, average 4.10 out of 5)

May palaro sa isang bansa...padamihan ng palakpak...unang nagpakitang gilas ang americanong may dalang leon...Kalahati ng mga tao ang pumalakpak..
ikalawang nagpakitang gilas ay ang Tsinongmay dalang dragon at Kapat lang ang pumalakpak

huli ay si Pedrong may dalang isang sako ng lamok.pinalabas nya ito at lahat ng tao ay pumalakpak...

ito ay dahil hinuhuli nila ang mga lamok