Boy Tigas!

Read : 14719 times
(108 votes, average 3.56 out of 5)

Juan:*nabangga si boy* Ay sorry! may masakit ba sayo?

Boy:Di mo ba ako kilala!?! Ako si boy tigas may tuklaw ng ahas may kagat ng agila hawak ko mundo , Ano papalag ka ?
Juan:Hindi po!hindi po!

Boy: Mabuti.

Tindera:Hoy!bakit sinisigawan mo ang anak kong si Juan?!

Boy:Hindi mo ba ako kilala?!Ako si boy tigas may tuklaw ng ahas may kagat ng agila hawak ko mundo , Ano papalag ka ?

Tindera:*tumawag sa pulis*Mayroon po ditong siga,Tulungan nyo po ako.

Pulis:O sige.

Pulis:Ikaw ba ung siga?

Boy:Oo, Ako si tigas may tuklaw ng ahas may kagat ng agila hawak ko mundo , Ano papalag ka ?

Pulis:*loads shotgun*

Boy:*nataranta*Ako si boy lambot may tuklaw ng uod may kagat ng sisiw hawak ko balot ano bibili ka ba?