Anak - Nanay

Read : 6918 times
(16 votes, average 4.38 out of 5)
Anak:   Nay, yung girlfriend ko hindi naniniwala sa langit at impierno.
Nanay: Sige, pakasalan mo anak, ipatikim mo sa kanya ang langit, ako na
ang bahala sa impierno.