Ang Diksyonari

Read : 5690 times
(10 votes, average 2.70 out of 5)

Ang Diksyonari:

Melt - to ay sinusuot sa mewang.
Cattle - doon nkatra ang printeta at printepe.

Menga - ayun ang pnapahid sa munga ng mga makla pra pumuti.
Statue - ikaw ba yan?