tatlong hayop

Read : 6102 times
(7 votes, average 4.14 out of 5)

Isang araw, napaihi ako sa likod ng bakod ng tatlong hayop, isang kambing, baka at pabo. nang umihi n ako, nagbubulungan ang tatlong hayop:

Kambing: umiiiiihi, umiiiiiihi...

 

Baka: oo NGA, oo NGA.

Pabo: anlakelakelakelake!!!