gantihan lang

Read : 7431 times
(13 votes, average 4.15 out of 5)

"Darling, ni-rape ako ng gorilya sa bundok!" hangos na sumbong ng asawang babae. "Walanghiyang gorilya `yon, teka nga!" sigaw ng lalaki sabay layas para umakyat sa bundok.

Pagkalipas ng isang oras, bumalik ang lalaki.

"Naipaghiganti na kita, Darling," sabi ng lalaki.

"Napatay mo na `yung gorilya?" tanong ng babae.

"Hindi, Darling, ni-rape ko rin `yung asawa niya!"