>enErgy dRink

Read : 13598 times
(14 votes, average 4.50 out of 5)

»bOy : mS. enErgy dRink kAba?

»gUrl : sUs ! lumanG diSkartE ! bAkit ? kASi mawAwala pAgOd mO? ..

»bOy : HINDI !mukhA ka kASinG COBRA !

-- tAhaha ;DD