english version

Read : 5194 times
(14 votes, average 4.57 out of 5)

BOY : Hayop ka! Ginawa mo akong tau tauhan sa sakahan! Pero sahod ko hindi tumaas! Kung mamatay ako sinong magpapakain sa pamilya ko, ikaw ???
AMO : Inglesin mo para taasan ko sahod mo !!
BOY: Animal you ! Person-person me in the farm, my salary did not climb! If I die , who will eat my family, you ?