hearing aid

Read : 3916 times
(6 votes, average 3.67 out of 5)

PEDRO: Galing ako sa doktor, nakabili na ako ng hearing aid.
Grabe ang linaw ngayon nang pandinig ko!
JUAN: Wow, galing! Magkanong bili mo sa hearing aid?
PEDRO: Kahapon lang!

^^^^ maligayang pasko sa lahat^^^^
???????????????????