ALAMMO NA!

Read : 4273 times
(4 votes, average 2.00 out of 5)

MAY ISANG PARE NA NAGLALAKAD PAPUNTA SA SIMBAHAN NG HABANG SIYA AY NAGLALAKAD NAPADAAN SIYA SA BAHAY NI JUAN . .

SABI NG LORO: PANOT ! PANOT ! PANOT !

NANG SUMUNOD NA ARAW AY NAPADAAN ULIT ANG PARE SA BAHAY NI JUAN

SABI NG LORO: PANOT ! PANOT ! PANOT!

HINDI NAKAPAGPIGIL ANG PARE AT KINAUSAP SI JUAN

PARE:JUAN BKA KUNG MAAARI SNA AY TURUAN MO NG LEKSYON ANG ALAGA MO NA LORO

HINDI KASI MAGANDA SA PANDINIG KO ANG KANYANG MGA SINASABI!

NANG SUMUNOD NA ARAW NAGKASALUBONG SA DAAN SI JUAN DALA DALA ANG KANYANG LORO AT SI FATHER

LORO : FATHER FATHER ALAM MO NA ALAM MO NA!!