Marunong Magbilang

Read : 4085 times
(9 votes, average 4.00 out of 5)

Sa isang paaralan…

Guro: Iho, nakita ko ang kuya mo na naglalaro ng tong-its sa kanto. Pinapabayaan na niya ang kanyang pag-aaral. Sana di mo siya tularan at pagbutihin mo ang pag-aaral mo.
Juan: Wag po kayong mag-alala ma’am, di ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko eh.
Guro: Talaga! Alam mo bang magbilang?
Juan: Opo!
Guro: Umpisaham mo nga
Juan: One…Two…Three…Four…Five…Six…Seven…Eight…Nine…Ten!
Guro: Magaling! Kaya mo bang ituloy?
Juan: Opo!
Guro: Very Good! Sige nga. (Tuwang-tuwa)
Juan: Jack…Queen..King!!!!corny