WITH AN 'R'

Read : 12535 times
(2 votes, average 3.00 out of 5)

First day ng klase.

Siyempre, magpapakilala muna si titser.

mukhang strikto, terror ala Miss Tapia.

Sinulat niya ang pangalan niya sa blackboard.

'Miss Pruke.'

Pigil ang hagikgik ng mga estudyante.

baka mapagalitan sila.

"My name is Miss Pruke. Don't forget.

With an R, with an R, with an R." stress ni

titser. "Bukas bago magsimula ang klase,

kapag meron akong tinawag, dapat alam niyong

banggitin ang pangalan ko ng tama."

Paglabas ng mga estudyante ng klassroom,

Inulit-ulit nila sa kanilang isip, "with an R,

with an R, with an R."

Kinabukasan, preparado ang lahat sa pagtawag

ng titser maliban kay Juan. Wala namang

ginagawa si Juan sa klase kundi mag-daydream.

kaya siya ang napansin ng titser. "Juan!"

Sigaw ni titser. gulat na tumayo si Juan.

"Yes ma'am?"

"Ano ang pangalan ko?"

Namamawis sa kaba si Juan. nakalimutan niya

ang pangalan ng titser.

Sabay sabay ang buong klase sa pagbigay sa

kanya ng clue. "With an R, with an R, with an R"

"Ah!" biglang naisip ni Juan, "Natatandaan ko na

ang pangalan niyo."

"Ano?" tanong ni titser.

"Miss Prekprek."