SAYAD

Read : 3396 times
(14 votes, average 3.79 out of 5)

Isang pasyente ang dumating sa klinika ni Doctor Paking.
TORKO: "Doctor, natatandaan n'yo pa ba ako?"
DOCTOR: "Parang nakita na kita."
TORKO: "Ako ho iyong pasyente ninyo last year."
DOCTOR: "Ikaw nga! Ano ba ang maipaglilingkod ko?"
TORKO: "Itatanong ko ho sana sa inyo kung puwede na akong maligo!"