si utoy

Read : 3358 times
(13 votes, average 4.15 out of 5)


may isang batang laking probinsya ang naluwas ng manila

utoy : tita tita sakay po tayo ng trisikol ha
tita : trisikel iho
utoy : tita tita bili mopo ko ng popsikol ayun o!
... tita : popsikel utoy

isang araw..

utoy : hu hu hu tita naumpog po ako sa ilalim ng hagdan..eto po o meron akong BUKEL