Exam

Read : 3646 times
(38 votes, average 4.00 out of 5)

Daddy:Anak kapag bumagsak ka sa exam mo wag na wag mo na akong tatawaging daddy,tatay,papa basta kahit kailan!!
Anak:Opo,Daddy
(Pagkatapos ng exam)
Anak:(nag-iisip) naku! anu kaya sasabihin ko kay daddy
Daddy:Anak kamusta ang exam mo?
Anak:Ok, lng naman PARE