Amerikan Karinderya

Read : 3135 times
(12 votes, average 3.17 out of 5)

Isang Amerikano ang kakain sa isang karinderya.
Amerikano:I will order...mmm... pansit and coca-cola.
Tindera:OK.
Pagbalik ng tindera, binigay nya sa Amerikano ang order nito.
Amerikano: I will eat this SO FAST.
Tindera: O sige sir, I will cook a delicious SOFAS.

hahahaha!medyo korny.pero ok na iyan!