CT Scan

Read : 16522 times
(7 votes, average 3.71 out of 5)

Sa PGH, may tinatawag na Central Block. Nandoon ang Radiology Department kung saan ginagawa ang mga X-rays, Ultrasound, CT Scan at Radiotherapy. Dito ko naobserbahan ang evolution ng mga pinoy medical terms. May mga pasyente o bantay na aking nasasalubong, ang madalas magtanong ng direksyon. Mga Versions ng CT Scan:

1. "Dok saan po ba ang Siete Scan ?"

2. "Doc saan po ba magpapa-CT Skull"

3. "Doc saan po ba CT Scalp"

4. "Doc saan po ang CT Scam?"