recovery room

Read : 13332 times
(5 votes, average 3.40 out of 5)

Ang tawag sa recovery room ng PGH ay PACU (Post-Anesthesia Care Unit)

Doktor: "Mrs., tapos na po ang operasyong ng anak ninyo, p unta na Po kayo

sa PACU.

Mrs: "Eh Doc, saan po sa Paco? Sa may simbahan po ba o sa may palengke?