Scissors!

Read : 14279 times
(3 votes, average 2.33 out of 5)

Biglang nagtatarang ang isang nanay at sumigaw.

Mrs: "Scissors! Scissors! Nag-sciscissors ang anak ko, Doc!"

Doktor: "Nurse, diazepam please, nag-seizure ang pasyente!"