SUGAR

Read : 4922 times
(17 votes, average 3.12 out of 5)

Interview sa isang baliw para makalabs na sya sa rehab.

Doctor: kung ang ilog lalagyan natin ng isang sakong asukal tatamis b ito?

Baliw: hehe doc. Ano ako baliw syempre hindi.

Doctor: ah magaling. Ok nurse ilabas na sya magaling na sya.

AT NANG NAKALABAS NA NG ROOM ANG BALIW.

DALI-DALI ITONG BUMALIK SA DOCTOR. SABA’Y SABING

Doc. KUNG TATLONG SAKO PO KAYA NG ASUKAL TATAMIS PO.

NGEEEEEEEEEEEEEEEEEEeeeeeee!!!…

HAHAHAHAHA…AT NAGDAG-DAG PA SYA…BALIW…HEHE