recovery room

(5 votes, average 3.40 out of 5)

Ang tawag sa recovery room ng PGH ay PACU (Post-Anesthesia Care Unit)

Doktor: "Mrs., tapos na po ang operasyong ng anak ninyo, p unta na Po kayo

Read more...

Tragedy of Fallot

(4 votes, average 2.00 out of 5)

Doktor: "Mrs. ano po ba ang sinabi ng dating doktor kung ano daw ang sakit ng inyong anak?"

Mrs: "Eh Doc sabi po niya Tragedy of Fallot.

Doktor: "Ah baka po Tetralogy of Fallot (Isang Congenital Heart Disease ang Tetralogy of Fallot)

Read more...

phenobarbiedoll

(3 votes, average 4.33 out of 5)

Nang mag-rotate ako as intern sa Pediatrics ng PGH, mahal na mahal talaga ng mga nanay ang kanilang mga anak na may sakit. Pilit nilang tinatandaan ang mga gamot at tawag sa sakit ng kanilang anak.

Doktor: "Mrs. ano po ang mga gamot na iniinom ng anak niyo?"

Mrs: "Doc phenobarbiedoll po."

Read more...

Scissors!

(3 votes, average 2.33 out of 5)

Biglang nagtatarang ang isang nanay at sumigaw.

Mrs: "Scissors! Scissors! Nag-sciscissors ang anak ko, Doc!"

Doktor: "Nurse, diazepam please, nag-seizure ang pasyente!"

Read more...

ketong

(5 votes, average 3.60 out of 5)

Doktor: "Mrs. ano daw po ba ang sakit ng anak ninyo?"

Mrs.: May ketong daw po.

In-examine ng doktor ang balat ng pasyente. Wala siyang makitang senyales ng ketong. Tumawag pa siya ng isang Dermatologist para mag-examine nang husto. Wala talaga.

Read more...