Mother superior

Read : 11190 times
(3 votes, average 3.67 out of 5)

Mother superior: Hala, layas dito sa kumbento!

Madre: Bakit po? Dahil po ba sa paggamit ko ng vibrator?

Mother superior: Hindi, ayoko lang may nakikiaalam sa gamit ko!