Question And Answer

Read : 90452 times
(88 votes, average 3.07 out of 5)


1. Question : Bait kailangan dahan dahan ang pagbukas ng medicine cabinet? Answer : Kasi magigising ang sleeping pills
2. Question: Ano ang paboritong laro ng mga kidnappers?
Answer: Hide Intsik
3. Question: Ano ang tawag sa pagkain ng Hapon na di na pwedeng kainin?
Answer: Ja-Panis Food
4. Question: Ano ang tawag sa taong walang baga?
Answer: Wala Lung
5. Question: Ano ang pinakasikat na gang sa Pilipinas?
Answer: SiniGang
6. Question: Ano ang tawag sa hayop na walang gilagid?
Answer: Lang Gum
7. Question: Saan ginagawa ang mga uling?
Answer: Coal Center
8. Question: Ano ang magandang itawag  sa team ng mga katutubo?
Answer: E-Team
9. Question: Anong oras kailangan pumunta sa dentista?
Answer: Tooth Hurty
10. Question: Anong hayop ang mandaraya?
Answer: Cheatah