Johnny sa School

Read : 9561 times
(9 votes, average 3.22 out of 5)

MAM: Meron akong 1 karne at hinati ko, ilang piraso na na?

Johnny: 2

MAM: Kung hinati ko ulit?

 

at hinati ko pa?

2 beses ko pang hinati?

Johnny: GINILING na po!