COUNTRIES

Read : 8238 times
(13 votes, average 4.15 out of 5)

kung ang CHINA ay may KUNG FU ,

sa JAPAN ay KARATE ,

at sa KOREA ay TAEKWONDO ,
... ...
sa PHILIPPINES may ..

SAPAKAN , BATUKAN , PiTiKAN , SAMPALAN , BANATAN , SAKSAKAN , SUNTUKAN , SABUNUTAN , KALMUTAN , TADYAKAN , SiPAAN , BARiLAN at ang pinaka matinde sa lahat - PATAYAN !