Buwaya 2

Read : 6335 times
(26 votes, average 4.62 out of 5)

Ang galing ng mga taga Agusan 20 footer na buwaya nahuli nila,

Bakit ang mga buwaya dito sa custom wala pang 6 footer hindi mahuli?