nag aaway ang dalawang ngo2x.

Read : 4906 times
(18 votes, average 2.61 out of 5)

ngo2x#1- aw aw aw aw ohhhhhhhhhhhh

ngo2x#2-miawwwwwww miawwwwwwwwwwwwww

bingi- panay ang tawa! habang nakikinig.

hehe..corny