ANG PALAY

Read : 20618 times
(9 votes, average 3.56 out of 5)

Nitong mga nakaraang buwan napapansin ni Mister ang pagiging matabang ni Misis.

Walang maisip na dahilan si Mister sa pagiging matabang ni Misis kundi ang posibilidad na si Misis ay kumakaliwa. Sa pag-iisip ni Mister kung papaano ang gagawin upang mapatunayan kung totoo ang kanyang hinala, nabanggit niya

sa kanyang Kumpare ang kanyang niloloob.

Mister: "Pare palagay ko ang Kumare mo kinakaliwa ako ngunit hindi ko mapatunayan."

Kumpadre: "Sana naman Pare hindi totoo ang hinala mo, pero kung gusto mo, mayroon akong alam na paraan para mo mapatunayan ang hinala mo."

Mister: "Siyanga Pare, ano ang alam mong paraan?"

Kumpadre: "Di ba Pare ang kama ninyo ay 'yong double bed, 'Yong bang box spring na may nakapatong na mattress sa ibabaw?"

Mister: "Ganoon nga ang kama namin Pare, Oh - ngayon?"

Kumpadre: "Ganito iyon Pare, maglagay ka ng isang gatang na palay sa kama ninyo. Sa pagitan ba ng box spring at mattress pero huwag mong ipaaalam kay Kumare."

Mister: "Eh, ano naman ang kinalaman ng palay kung totoo ngang kumakaliwa ang Kumare mo?"

Kumpadre: "Pare, iyong palay pag naging bigas..............SIGURADONG MAY BUMAYO."