NAKATIPID

Read : 51148 times
(41 votes, average 3.27 out of 5)

Takbong pumasok ng bahay si Mario.

Pagud na pagod, pero masayang-masaya.

Nagmamayabang pa sa ina.

"Nanay! Nanay! Nakatipid ako ng uno singkwenta."

"Nakatipid? Paano?" tanong ng nanay.

"Aba'y 'di ako sumakay ng dyip.

Sumabay lang ako ng takbo.

Kaya't nakatipid ako ng one-fifty!"

"Bobo ka pala, eh. Kung taxi ang sinabayan mo,

'Di mas malaki ang natipid mo!"