SEX

Read : 4144 times
(34 votes, average 3.26 out of 5)

anak: tay, ano poi yung SEX
Tatay: ang sex ay pattatalik sa tagalog. Isang ritwal na ginagawa pagkatapos ikasal. Mag


tatabi ang dalawang nagmamahalan hanggagn sa sukdulang ligaya na magbubunga sa nilalang
na gaya mo


anak: Ay!!! hindi na kasaya sa BioData ko

:p