SPEECH OF A POLITICIAN ON HIS SONS GRADUATION

(17 votes, average 3.94 out of 5)

SPEECH OF A POLITICIAN ON HIS SONS GRADUATION

..Ladies and gentlemen, I am very happy today
because my son is graduation.

Read more...

Erap at Starbucks

(38 votes, average 3.68 out of 5)

Erap: Waiter, isang kape nga!

Waiter: Sir, decaf ho ba?

Read more...

Watch

(8 votes, average 3.38 out of 5)

Miriam Santiago is the model of a watch to be made jointly by Japan's Seiko and French's Patek Philippe.

The brand name of the watch is "SEIKOPATEK".

Read more...

A song

(20 votes, average 2.65 out of 5)

A song for our Honorable Politicians, Congressmen and Senators, Mayors and Governors:

(To the tune of Boom Tarat-Tarat)

Read more...

calculator

(19 votes, average 3.95 out of 5)

ANAK:tay ano po ba ang eskaleytor?

ITAY:Anak ang eskaleytor ay isang uri ng sasakyan na parang hagdan na di mo na kailangang lumakad dahil kusa tong tataas at bababa.madalas nakikita ito sa mga matatas na gusali

ANAK:Eh ang eleveytor po naman?

Read more...